A kialakult vírushelyzet miatt jelenleg nem tudjuk sajnos megvalósítani a Minősített Referencia Intézményi és az Akkreditált kiváló Tehetségpont címünknek megfelelő külső műhelymunkák megszervezését, jó gyakorlataink átadását, kapcsolataink kiépítését más óvodákkal szakmai tapasztalatcserére hálózatépítés céljából. Ezért ebben az időszakban intézményen belül szervezünk belső műhelymunkákat, hospitálásokat segítve az új, illetve pályakezdő kollégákat az ismereteik, szakmai tudásuk gyarapításában, valamint a tapasztaltabb óvodapedagógusok módszertani tudásának felfrissítésére. Mindezen által megtartva az eddig elért pedagógiai eredményeinket, megőrizve a szakmai színvonalat, segítve a mesterpedagógusaink mesterprogramjának megvalósulását.

 Jó gyakorlat átadása

 

Mesterpedagógusként 2021 januárjától kezdtem én is megvalósítani az óvodánkban a mesterprogramom, melyet fejlesztő - támogató tevékenységemre alapozok.

Mesterprogramom egyik fő célkitűzése bemutatók, hospitálások, szakmai műhelymunkák keretében személyes és szakmai kompetenciák kibontakoztatásával a bevált Jó gyakorlatomnak – (CICAHÁT-KUTYAHÁT. Gyógytestnevelés az óvodában saját munkatárssal) átadása az óvodapedagógusok és szakmai érdeklődők számára.

2021. február 26-án a nevelőtestület új kolléganői és a pályakezdő pedagógusok számára tartottam meg I. témám gyakorlati bemutatását „Cicahát és dakszli járás” – Tartásjavító torna utánzó gyakorlatokkal címmel. A résztvevő kollégák a gyógytestnevelés foglalkozás megkezdése előtt megkapták az információs lapot, amely tartalmazta a foglalkozás anyagát és az ehhez kapcsolódó megfigyelési szempontokat. Megkapták a látott mozgásos tevékenység részletes tervezetét és a Jó gyakorlat I. témájának füzetét is, melynek mozgásos anyagát a mindennapos mozgásfejlesztő tevékenységükbe tudnak beépíteni.

A gyermekek végig motiváltan és kitartóan végezték a gyakorlatsorokat, még ha el is fáradtak. Büszkén mutatták meg a tudásukat az óvó néniknek. A gyakorlatok bemutatásakor jól látható volt, hogy a hanyag tartás javítása érdekében nagy figyelmet fordítottunk a teljes hátizomzat, a petyhüdt hasizmok és a farizmok erősítésére, a vállizmok nyújtására, a helyes testtartás megéreztetésére.

A hospitálást szakmai beszélgetés követte a megfigyelési szempontok alapján. Nagy hangsúlyt fektettem a prevenciós és a korrekciós gyakorlatok átbeszélésére is, hiszen az óvodapedagógusok remélhetőleg jól fogják tudni alkalmazni a látott gyakorlatokat a gyermekek mindennapos mozgásfejlesztése során és mint prevenciót is tudják hasznosítani, így nem lesz szükség annyi korrekcióra.

Aszódiné Magyar Beáta

gyógytestnevelő, mozgásfejlesztő óvodapedagógus

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1